Achter de schermen

Waar redacteuren doorgaans achter de coulissen meewerken aan de totstandkoming van een boek, treden ze in Achter de schermen, op de voorgrond op als hoofdpersonen. In een reeks bijdragen wordt het redactieproces van uiteenlopende boeken belicht, variërend van het negentiende-eeuwse Gedichten van Jacques Perk en de biografie Hitler van Willem Melching tot de geïllustreerde kinderboeken van Joke van Leeuwen. Bij elk type boek moet een redacteur een andere rol innemen. De bijdragen tonen zo zijn diverse en onmisbare functies.

Dit boek is gerealiseerd door studenten van de master Redacteur/editor (2013/2014) aan de Universiteit van Amsterdam. Voor de publicatie voerden zij alle taken zelf uit, van het uitgeefplan tot de vormgeving. Jaarlijks worden slecht 22 studenten toegelaten tot de master, die door de focus op het redacteursvak uniek is in Nederland. In Achter de schermen, op de voorgrond schetst deze nieuwe generatie redacteuren een helder beeld van hun toekomstige vakgebied.


Achter de schermen, op de voorgrond is te bestellen door te mailen naar e.j.rietstap@uva.nl.

Ga terug naar Boekprojecten