In de marge

De uitgever en de redacteur werken veelal in de kantlijn, maar zijn onmisbaar in het boekenvak. Zij zijn verantwoordelijk voor het traject van manuscript tot boek. De beoordeling van teksten, zowel op het gebied van acquisitie als redactie, is niet alleen belangrijk voor het productieproces, maar ook voor het imago en fonds van de uitgeverij. Toch blijven zij vaak onzichtbaar voor het grote publiek. Daar brengt deze bundel In de marge verandering in.

In dit boek plaatsen de studenten van de master Redacteur/editor 2018-2019 de uitgever en redacteur op de voorgrond. Deze universitaire opleiding tot redacteur is uniek in Nederland en Vlaanderen, en laat studenten kennismaken met de theorie en de praktijk van het boekenvak. Deze combinatie komt terug in deze bundel, die zij hebben samengesteld, geredigeerd en uitgegeven.

De studenten hebben voor In de marge de acquisitie- en redactiepraktijken van uitgeverijen onderzocht. Daarnaast bevat de bundel bijdragen van vooraanstaande boekenvakkers. Van verzetsuitgeverij De Bezige Bij tot het jonge, innovatieve Blossom Books; In de marge illustreert de ontwikkeling van acquisitie en redactie binnen algemene Nederlandse uitgeverijen, van de Tweede Wereldoorlog tot heden.


In de marge: acquisitie en redactie door Nederlandse uitgeverijen van 1945 tot heden is te bestellen door te mailen naar e.j.rietstap@uva.nl.

Ga terug naar Boekprojecten