Met fluwelen handschoentjes

In 2015 bestaat uitgeverij Querido honderd jaar. Naar aanleiding van dit jubileum onderzochten studenten van de master Redacteur/editor het archief van deze uitgeverij, dat is ondergebracht in het Letterkundig Museum in Den Haag. 

In veertien artikelen wordt een gevarieerd beeld van de uitgeefgeschiedenis van Querido geschetst, waarbij uiteenlopende aspecten van het redactie- en uitgeefproces aan bod komen. Hiermee is dit het eerste Nederlandstalige werk dat over deze beroepspraktijk reflecteert. Welke invloed heeft een redacteur bijvoorbeeld op het werk van een auteur? Hoe wordt een ongevraagd manuscript uiteindelijk een bestseller? Door de ogen van de redacteuren van de toekomst biedt dit boek een kleurrijk inzicht in de geschiedenis van Querido: van Annie M.G. Schmidt en Thomas Rosenboom tot de omgang met boekverfilmingen en vertalingen. 

Deze bundel is tot stand gekomen tijdens het mastervak Taalanalyse en tekstredactie onder leiding van drs. Everdien Rietstap. De kwaliteit ligt hoog: de mastercursus won vorig jaar overtuigend de Facultaire Onderwijsprijs 2014. 

‘Deze bundel geeft een mooi inkijkje in hoe diverse uitgevers, redacteuren en schrijvers van Querido samenwerkten om tot prachtige boeken te komen. De bijdragen in Met fluwelen handschoentjes brengen stuk voor stuk bijzonder archiefmateriaal voor het voetlicht.’

Patricia de Groot, redacteur Querido

‘Een kleurrijk en caleidoscopisch beeld van honderd jaar uitgeverijgeschiedenis. Studenten van de master Redacteur/editor van de UvA bestudeerden Querido’s redactiedossiers en auteurscorrespondenties en kwamen tot interessante en soms verrassende conclusies.’

Annette Portegies, uitgever Querido

Met fluwelen handschoentjes: graven in een eeuw Querido-archief is te bestellen door te mailen naar e.j.rietstap@uva.nl.

Ga terug naar Boekprojecten