Samenlezing

Complottheorieën, identiteitspolitiek, de woningcrisis. Het publieke debat wordt op veel vlakken gekenmerkt door verharding en verdeeldheid. Wat betekenen woorden als iedereen langs elkaar heen praat? Samenlezing stelt dat lezen een brug kan slaan. Van Normale mensen tot De NEEhoorn, van Antiboy tot Wij slaven van Suriname: door te reflecteren op de meest uiteenlopende boeken laat Samenlezing zien hoe de toekomst kan zijn, mits we de tijd nemen om samen te lezen.  

Samenlezing is geschreven en samengesteld door studenten van de master Redacteur/editor aan de Universiteit van Amsterdam. Als boekenvakkers van de toekomst zien ze boeken als ultieme mogelijkheden om de samenleving te begrijpen en te veranderen. Met Samenlezing zetten ze een eerste stap door te zoeken naar verrijking en verbinding – in hun eigen boekenkast én die van bekende lezers zoals Splinter Chabot, Lidewijde Paris en Cathelijne Blok.  

De wereld is van ons allemaal, en we zullen ons tot elkaar moeten leren verhouden. Literatuur leert ons hoe.

Julia van Leeuwen in Samenlezing

Geschreven en samengesteld door Rosella Bena – Larissa Bijl – Lotte de Boer – Eric Boerma – Sophie Bonke – Roos-Marijn Borst – Sara Duisters – Martijn van Ekert – Annejet Groenewegen van der Weiden – Jasmijn ter Haar – Jade Kooge – Ro Kalkowsky – Leanne Kuiper – Julia van Leeuwen – Luana Lenz – Evelien Polter – Eva Prakken – Hemel van Rossum – Marije Snippert – Nina van de Voort – Yara Voss – Nina Weesing – Santi Wester

Met gastbijdragen van Cathelijne Blok – Splinter Chabot – Yvette Cramer – Frederique Demeijer – Damiaan Denys – Valentijn Hoogenkamp – Floor Milikowski – Marjan Minnesma – Lidewijde Paris – Marja Pruis 

In samenwerking met Cato Hindriks – Sharon Hutten – Noes Petiet – Lian Veldt


Bestel jouw exemplaar van Samenlezing hieronder!